Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1391-ПВР/МИ
София, 18.12.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане от Общинска избирателна комисия - Пазарджик, вх. № МИ-14-14 от 11.12.2014 г. на ЦИК, за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Искането за отварянето на запечатаното помещение е свързано с необходимостта от предоставяне на копия от решенията на ОИК, с които са обявени за избрани общинските съветници на община Пазарджик във връзка с провеждана проверка на Общинския съвет от Агенцията за държавна и финансова инспекция. Същите решения се намират  в запечатаното помещение на последния етаж в сградата на община Пазарджик, където се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 23 и 30 октомври 2011г. избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., на ЦИК достъпът до запечатъните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г.,  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатано помещение на последния етаж в сградата на община Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., за предоставяне на копия от решенията на ОИК, с които са обявени за избрани Общинските съветници във връзка с провеждана проверка на Общинския съвет на община Пазарджик от Агенцията за държавна и финансова инспекция.

Достъпът до помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., да се осъществи по реда на т. 13 и 14 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията, и в присъствието на определени със заповед на кмета на общината длъжностни лица от общинската администрация.

Дейността по копиране на решенията на ОИК, изисвани от Агенцията за държавна и финансова инспекция да се извърши под контрола на определените с решението на ОИК членове, както и на определените със заповедта на кмета длъжностни лица.

Копираните решения на ОИК се прибират в отвореното помещение, след което същото се запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете на ОИК и на длъжностните лица, определени със заповед на кмета на общината, подпечатани с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от отменения Изборен кодекс.

За отварянето,  прибирането на копираните материали, както и за запечатването на помещението се съставя протокол, съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.12.2014 в 22:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол