Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1391-ПВР/МИ
София, 28.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Костенец, Софийска област, назначена с Решение № 148-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпили са предложения с вх. № ОИК-793/28.10.2011 г. от Йордан Николов Здравков - общински ръководител на ПП „ГРЕБ" в община Костенец, Софийска област. Предлага се на мястото на членовете на комисията Валентина Здравкова Цветанова и Мария Кирилова Стоилкова да бъдат назначени Владимир Красимиров Апостолов и Любка Иванова Кичукова. Към предложението са приложени: заявления от Валентина Здравкова Цветанова и Мария Кирилова Стоилкова за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от диплома за завършено висше образование на Владимир Красимиров Апостолов и Любка Иванова Кичукова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Костенец, Софийска област, Валентина Здравкова Цветанова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Костенец, Софийска област, Мария Кирилова Стоилкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Костенец, Софийска област, Владимир Красимиров Апостолов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Костенец, Софийска област, Любка Иванова Кичукова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.10.2011 в 21:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол