Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1392-ПВР/МИ
София, 28.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Пазарджик, област Пазарджик, назначена с Решение № 312-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-791/27.10.2011 г. от Тодор Димитров Георгиев - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Пазарджик, област Пазарджик. Предлага се на мястото на члена на комисията Юлиян Димитров Гацев да бъде назначен Янчо Николов Дрянов. Към предложението са приложени: молба от Юлиян Димитров Гацев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Янчо Николов Дрянов; пълномощно на името на Иван Димитров Иванов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Пазарджик, област Пазарджик, Юлиян Димитров Гацев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Пазарджик, област Пазарджик, Янчо Николов Дрянов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.10.2011 в 19:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол