Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1395-МИ
София, 28.10.2011

ОТНОСНО: жалба от Стайко Иванов Генов – временно изпълняващ длъжността кмет на община Братя Даскалови, срещу решение № 163-МИ от 24.10.2011 г. на ОИК – Братя Даскалови, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № 2386 от 27.10.2011 г. на ЦИК от Стайко Иванов Генов - временно изпълняващ длъжността кмет на община Братя Даскалови, срещу решение № 163-МИ от 24.10.2011 г. на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, в частта му по т. 1, с което общинската избирателна комисия е установила, че жалбоподателят в нарушение на разпоредбата на чл. 104, ал. 1 от ИК, заемайки държавна служба, и като кандидат за общински съветник в община Чирпан не е излязъл в платен годишен или служебен отпуск, както и че на същия трябва да бъде издаден акт за установяване на административно нарушение.

Жалбоподателят излага подробни съображения за неправилност и незаконосъобразност на оспорения акт, твърдейки, че в конкретния случай не е налице конфликт на интереси, тъй като не бил регистриран за участие в изборите за района на община Братя Даскалови, а е регистриран за участие в изборите като кандидат за общински съветник за община Чирпан, което допълнително не води до несъвместимост с изпълняваната от него длъжност в община Братя Даскалови. Жалбоподателят сочи, че ОИК - Братя Даскалови, не е компетентна да констатира твърдяното нарушение, тъй като същият не е регистриран като кандидат за участие в местните избори в тази община. Излага съображения и че, макар и временно изпълняващ длъжността кмет, длъжността на която е назначен всъщност е заместник-кмет на община Братя Даскалови. Моли за отмяна на атакуваното решение в обжалваната част.

За да постанови оспорения акт, ОИК - Братя Даскалови, е изискала справка от Общинска администрация - Братя Даскалови, дали жалбоподателят ползва отпуск за времето, през което е бил регистриран като кандидат за общински съветник в община Чирпан. От отговора е видно, че жалбоподателят е изпълняващ длъжността кмет на община Братя Даскалови от 15.09.2011 г., поради което е постановено и оспорваното решение. В мотивите си ОИК - Братя Даскалови, се е позовала на Решение № 18 от 2001 г. на Конституционния съд на Република България, в мотивите на който акт конституционните съдии са дали тълкувание на понятието „държавна служба", тъй като същото няма легална дефиниция в действащото законодателство.

Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.

Централната избирателна комисия споделя изцяло аргументите, изложени в оспореното решение, като в допълнение следва да се посочи, че жалбоподателят не оспорва двата правно релевантни факта, послужили при постановяването, а именно, че същият е временно изпълняващ длъжността кмет на община Братя Даскалови и че е регистриран като кандидат за общински съветник в община Чирпан за произведените на 23 октомври 2011 г. избори за общински съветници.  Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че ОИК - Братя Даскалови, не е компетентна по отношение на извършеното от него нарушение, тъй като същото е извършено именно в община Братя Даскалови.

С оглед на горното жалбата следва да бъде оставена без уважение, а атакуваното решение потвърдено като правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Стайко Иванов Генов - временно изпълняващ длъжността кмет на община Братя Даскалови, срещу решение № 163-МИ от 24.10.2011 г. на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, в частта му по т. 1.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.10.2011 в 19:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол