Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1396-МИ
София, 28.10.2011

ОТНОСНО: жалба от Владимир Минев Минев, жител на гр. Долни чифлик, срещу решение № 179 от 23.10.2011 г. на ОИК – Долни чифлик, област Варна

Постъпила е жалба с вх. № 2280 от 25.10.2011 г. на ЦИК от Владимир Минев Минев, жител на гр. Долни чифлик, срещу решение № 179 от 23.10.2011 г. на ОИК - Долни чифлик, област Варна, с което общинската избирателна комисия е оставила без уважение негова жалба относно нарушения на закона от независимия кандидат за кмет на община Долни чифлик, Борислав Николаев Натов, който е разкрил предизборния се офис в новоизграждащ се търговски обект върху  общински имот и по този начин е нарушил забраната за поставяне на агитационни материали на сгради, огради, витрини и други имоти, общинска собственост. За да постанови атакуваното решение ОИК - Долни чифлик, е извършила проверка на собствеността на новоизграждащия се търговски комплекс, установила е, че същата е частна собственост, както и че е налице договор между собственика - „Бокат - Боневи" ЕООД, което дружество е титуляр на правото на строеж за въпросната сграда, както и че е налице договор за наем от 22.09.2011 г. между същото и Марияна Станчева в качеството й на представляващ инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Борислав Николаев Натов като кандидат за кмет на община Долни чифлик.

Предвид извършената проверка ОИК - Долни чифлик, е счела, че  в конкретния случай не е налице нарушение на Изборния кодекс, тъй като по силата на чл. 134, ал. 3 от ИК агитационните материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини с разрешение на собственика на имота, каквото съгласие е дадено със сключения и посочен по-горе договор за наем.

Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия споделя мотивите на атакувания акт, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение, а атакуваното решение на ОИК - Долни чифлик, потвърдено като правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Владимир Минев Минев, жител на гр. Долни чифлик, срещу решение № 179 от 23.10.2011 г. на ОИК - Долни чифлик, област Варна.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.10.2011 в 19:26 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол