Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1397-ПВР/МИ
София, 28.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Никопол, област Плевен, назначена с Решение № 187-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-794/28.10.2011 г. от Анатоли Величков Флорев - упълномощен представител на коалиция „Синята коалиция", за промени в ОИК - Никопол, област Плевен. Предлага се на мястото на освободения с Решение № 1350-ПВР/МИ от 26.102.2011 г. член на комисията Габриела Огнянова Иванова да бъде назначена Елза Спасова Калеева. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Елза Спасова Калеева; пълномощно на името на Анатоли Величков Флорев.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Никопол, област Плевен, Елза Спасова Калеева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.10.2011 в 19:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол