Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1402-МИ
София, 15.01.2015

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК за произвеждане на нови избори за общински съветници и кмет на община Сърница, област Пазарджик, както и за заседания и дежурства, с методика

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 4, чл. 464, т. 12 и чл. 465, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на нови избори за общински съветници и кмет на община Сърница съгласно методиката - приложение към решението, както следва:

Председател 540 лева
Заместник-председател 500 лева
Секретар 500 лева
Член 460 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  СИК/ПСИК за произвеждане на нови избори за общински съветници и кмет на община Сърница, както следва:

Председател 60 лева
Заместник-председател 55 лева
Секретар 55 лева
Член 50 лева

3. На членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 от ИК, които ще предават протоколите и книжата, определя по 10 лв. допълнително възнаграждение извън посоченото по т. 2. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК/ПСИК предават на приемащия член на ОИК удостоверението си за член на СИК/ПСИК. На гърба на удостоверението се изписва текстът „предал изборните книжа". Под текста се подписва представител на ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.

4. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 2 и 3 от настоящото решение.

5. Възнагражденията на ОИК и СИК/ПСИК са за сметка на държавния бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

6. Възнагражденията на членовете на ОИК за дежурства и за заседания, в които са участвали, за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до следващите избори за общински съветници и кметове, са определени с т. 6 от Решение № 631-МИ от 15.07.2014 г. на ЦИК.

7. Възнагражденията на членовете на ОИК по т. 6 се определят с решение на ЦИК за всеки конкретен случай, като се посочва и съответният бюджет. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.01.2015 в 23:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол