Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1402-ПВР/МИ
София, 28.10.2011

ОТНОСНО: назначаване на член на ОИК в община Макреш, област Видин, назначена с Решение № 267-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

С Решение № 126 от 17.09.2011 г. на ОИК - Видин, е регистрирана кандидатска листа на ПП „Атака" за изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. в община Видин, област Видин. В листата като кандидат за общински съветник е регистриран Гриша Благоев Добрев, назначен за член на общински избирателна комисия в община Макреш с Решение № 267-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК. На 18.10.2011 г. в Централната избирателна комисия е постъпило искане от Пламен Иванов Янкулов - упълномощен представител на „Коалиция за България" за област Видин да бъдат прекратени пълномощията на предложения от квотата на „Коалиция за България" Гриша Благоев Добрев, като член на ОИК - Макреш, и на негово място да бъде назначен Иван Вълков Иванов.

Към предложението е представена декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Иван Вълков Иванов, както и заверено копие от председателя на ОИК - Видин, от регистъра на кандидатите за участие за общински съветници в изборите на 23 октомври 2011 г., съгласно чл. 126, ал. 1, 2 и 4 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, т. 5 и от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като взе предвид обстоятелството, че Гриша Благоев Добрев в нарушение на чл. 17, от Изборния кодекс е упражнявал пълномощията си като член на ОИК - Макреш, като не е уведомил председателя на ОИК - Макреш, за наличието на условия за несъвместимост за заемане на съответната длъжност, възникнали с решение № 126 от 17.09.2011 г. на ОИК - Видин

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Гриша Благоев Добрев, ЕГН ... в качеството му на член на ОИК в община Макреш, област Видин, и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Макреш, област Видин, Иван Вълков Иванов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.10.2011 в 21:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол