Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1404-ПВР/МИ
София, 15.01.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-17 от 14.01.2015 г. от Захаринка Иванова Истаткова, с което заявява желанието си да бъде освободена като зам.-председател на ОИК - Своге, Софийска област, по лични причини.

Постъпило е заявление от Симона Владимирова Симеонова  да бъде освободена като член на ОИК - Своге, Софийска област, по лични причини.

Постъпило е предложение от инж. Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Своге, с пълномощно към преписката на ОИК, на освободеното място на зам.-председателя да бъде назначена Юлия Емилова Геошева, а на освободеното място като член на ОИК да бъде назначена Даниела Петрова Димитрова.

Към заявлението са приложени: декларации по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Юлия Емилова Геошева и на Даниела Петрова Димитрова.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Своге, Софийска област, Захаринка Иванова Истаткова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Своге, Софийска област, Юлия Емилова Геошева, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Своге, Софийска област, Симона Владимирова Симеонова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Своге, Софийска област, Даниела Петрова Димитрова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.01.2015 в 23:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол