Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1404-ПВР/МИ
София, 28.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Раковски, област Пловдив, назначена с Решение № 143-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-790/28.10.2011 г. от П. Антонов - председател на ОбС на БСП - гр. Раковски, за промени в ОИК - Раковски, област Пловдив. Предлага се на мястото на члена на комисията Ана Станкова Димитрова да бъде назначен Пламен Борисов Пищийски. Към предложението са приложени: молба от Ана Станкова Димитрова за освобождаването й като член на комисията; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Пламен Борисов Пищийски.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Раковски, област Пловдив, Ана Станкова Димитрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 11 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Раковски, област Пловдив, Пламен Борисов Пищийски, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.10.2011 в 22:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол