Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1405-ПВР/МИ
София, 15.01.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Елхово, област Ямбол

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-2 от 13.01.2015 г. от Петър Андреев Киров - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК - Елхово. Предлага се на мястото на Елена Атанасова Димитрова - член на ОИК, да бъде назначена Славка Иванова Дражева.

Към предложението са приложени: молба от Елена Атанасова Димитрова за освобождаването й като член на ОИК - Елхово; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Славка Иванова Дражева; копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта на Славка Иванова Дражева; пълномощно в полза на Петър Андреев Киров.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Елхово, област Ямбол, Елена Атанасова Димитрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Елхово, област Ямбол, Славка Иванова Дражева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.01.2015 в 23:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол