Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1421-МИ
София, 27.01.2015

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „Нова алтернатива“ за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Нова алтернатива", подписано от Елена Васкова Арнаудова, упълномощена от представляващия и председател на партията Николай Георгиев Цонев, заведено под № 2 на 26 януари 2015 г. в регистъра на партиите за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.01.2015 г. от СГС - ТО, VІ-16 състав, по ф.д. № 624/2012 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-4 от 20.01.2015 г. за внесени от партията финансови отчети за 2012 и 2013 г.; пълномощно № 268 от 15.01.2015 г. в полза на Елена Васкова Арнаудова.

Политическа партия „Нова алтернатива" е регистрирана с Решение № 870-МИ от 6 септември 2014 г. на ЦИК за участие в частичните избори за кметове на 12 октомври 2014 г.

Налице са изискванията на чл. 469, ал. 5 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „Нова алтернатива" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 469, ал. 2 и 5 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 1401-МИ от 15 януари 2015 г.  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА политическа партия „Нова алтернатива" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.01.2015 в 20:37 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол