Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1447-ПВР/МИ
София, 30.10.2011

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведения първи тур на изборите, произведени на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № 2450/28.10.2011 г. на ЦИК от секретаря на ОИК - Вълчи дол, област Варна; с вх. 2592/30.10.20.11 г. на ОИК - Борован, област Враца; с вх. № 2588/30.10.2011 г. на ОИК - Брезово, област Пловдив; с вх. 2589/30.10.20.11 г. на ОИК - Свиленград, област Хасково; с вх. 2590/30.10.20.11 г. на ОИК - Мадан, област Смолян; с вх. 2591/30.10.20.11 г. на ОИК - Невестино, област Кюстендил; с вх. 2594/30.10.20.11 г. на ОИК - Русе, област Русе; с вх. 2593/30.10.20.11 г. на ОИК - Ботевград, Софийска област; с вх. № С-V-23/30.10.2011 г. на ОИК - Рудозем, област Смолян, с искане да бъде разрешено разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведения първи тур на изборите на 23 октомври 2011 г., поради това, че в същите помещения ще се оставят за съхранение изборните книжа и материали от произведените избори на 30 октомври 2011 г.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва по решение на ЦИК в случаите, когато се налага същите да бъдат отворени.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведения първи тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове ОИК - Вълчи дол, област Варна; ОИК - Борован, област Враца; ОИК - Брезово, област Пловдив; ОИК - Свиленград, област Хасково; ОИК - Мадан, област Смолян; ОИК - Невестино, област Кюстендил; ОИК - Русе, област Русе, ОИК - Ботевград, Софийска област, ОИК - Рудозем, област Смолян.

Достъпът се осъществява в присъствието на поне трима членове на съответните общински избирателни комисии, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинските избирателни комисии, и в присъствието на определено със заповед на кмета на съответната община (временно изпълняващия длъжността кмет) служебно лице от общинската администрация. След отваряне на помещенията същите задължително да се запечатват с хартиена лента и се подпечатат с восъчния печат на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК от членове на общинските избирателни комисии.

За отварянето на помещенията да се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 30.10.2011 в 15:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол