Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1449-ПВР/МИ
София, 17.02.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Добрич, област Добрич

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-66 от 11.02.2015 г. от Румен Иванов Иванов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК - Добрич. Предлага се на мястото на Ивелина Ганчева Илиева - член на ОИК, да бъде назначен Живко Георгиев Желязков.

Към предложението са приложени: заявление от Ивелина Ганчева Илиева за освобождаването й като член на ОИК - Добрич; декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Живко Георгиев Желязков; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Живко Георгиев Желязков.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Добрич, област Добрич, Ивелина Ганчева Илиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Добрич, област Добрич, Живко Георгиев Желязков, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.02.2015 в 14:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол