Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1457-ПВР/МИ
София, 25.02.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-7 от 16.02.2015 г. от Фераим Керим Сали - упълномощен представител и общински председател на ПП „Движение за права и свободи" - Никола Козлево, за промени в състава на ОИК - Никола Козлево. Предлага се на мястото на Илхан Ибрям Хюсеин - секретар на ОИК, да бъде назначена Афизе Осман Сабахгил, настоящ член на ОИК, а на нейно място за член на ОИК да бъде назначена Невин Недим Ахмед.

Към предложението са приложени: пълномощно в полза на Фераим Керим Сали; декларации по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Афизе Осман Сабахгил и Невин Недим Ахмед; копия от личните карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Афизе Осман Сабахгил и Невин Недим Ахмед.

С вх. № МИ-15-59/10.02.2015 г. на ЦИК е постъпило заявление от Илхан Ибрям Хюсеин за освобождаването му като секретар на ОИК - Никола Козлево.

Налице са законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията на Илхан Ибрям Хюсеин.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, Илхан Ибрям Хюсеин, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, Афизе Осман Сабахгил, ЕГН ..., досегашен член на ОИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, Невин Недим Ахмед, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 25.02.2015 в 18:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол