Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1458-ПВР/МИ
София, 25.02.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-4 от 17.02.2015 г. от Аглика Виденова - упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България", за назначаването на Никола Иванов Пенчев за член на ОИК - Садово, област Пловдив, на мястото на Ангел Стоилов Райчев, освободен с Решение № 1435-ПВР/МИ от 3 февруари 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК - 1 бр.; копие от дипломата за завършено висше образование - 1 бр.; пълномощно изх. № 761 от 05.08.2014 г. от представляващия коалиция „Коалиция за България" в полза на Аглика Стефчева Виденова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Садово, област Пловдив, Никола Иванов Пенчев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 25.02.2015 в 19:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол