Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1459-ПВР/МИ
София, 25.02.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

Постъпили са заявления с вх. № МИ-10-8 от 24.02.2015 г. от Йорданка Трифонова Чолакова и Ваня Иванова Илиева - членове на ОИК - Садово, с които заявява желанието си да бъдат освободени като членове на ОИК - Садово, област Пловдив, по лични причини.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Садово, се установи, че с Решение № 259-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК Йорданка Трифонова Чолакова и Ваня Иванова Илиева са назначени за членове на комисията. Налице са законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Садово, област Пловдив, Йорданка Трифонова Чолакова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Садово, област Пловдив, Ваня Иванова Илиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 25.02.2015 в 19:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол