Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1461-ПВР
София, 03.11.2011

ОТНОСНО:  възстановяване на депозитите на политически партии и инициативни комитети, получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 октомври 2011 г. и 30 октомври 2011 г.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 78 и чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс по сметка в Българска народна банка са внесени безлихвени депозити от по 10 000 лв. от следните партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката:

ПП „ГЕРБ" съгласно писмо изх. № 37-0231/22.07.2011 г. на БНБ; ПП „Българска социалистическа партия" съгласно писмо изх. № 37-0236/27.07.2011 г. на БНБ; ПП „Атака", ПП „Национален фронт за спасение на България" и ПП „Демократически форум" съгласно писмо изх. № 37-0248/04.08.2011 г. на БНБ; ПП „Ред, законност и справедливост" - съгласно писмо изх. № 37-0256/11.08.2011 г. на БНБ; ПП „Единна народна партия" - съгласно писмо изх. № 37-0271/18.08.2011 г. на БНБ; ПП „Движение „Гергьовден" и ПП „Партия за хората от народа" - съгласно писмо изх. № 37-0276/22.08.2011 г. на БНБ; ПП „Български земеделски народен съюз" и ПП „Български демократичен съюз „Радикали" съгласно писмо изх. №37-0272/19.08.2011 г. на БНБ; ПП „Съюз на демократичните сили" и ПП „ВМРО - БНД" съгласно писмо изх. № 37-0250/05.08.2011 г. на БНБ; ПП „Съюз на свободните демократи", ПП „Обединени земеделци" и ИК за издигане на Алексей Петров и Никола Георгиев за президент и вицепрезидент на републиката съгласно писмо изх. № 37-0282/23.08.2011 г. на БНБ; ПП „Национално движение „Единство", ПП „Българска демократична общност", ИК за издигане на Венцислав Йосифов и Емилиян Димитров за президент и вицепрезидент на републиката и ИК за издигане на Светослав Витков и Венцислав Мицов за президент и вицепрезидент на републиката - съгласно писмо изх. № 37-0283/24.08.2011 г. на БНБ; ИК за издигане на Меглена Кунева и Любомир Христов за президент и вицепрезидент на републиката - съгласно писмо изх. № 37-0285/25.08.2011 г. на БНБ; ИК за издигане на Димитър Куцаров и Камелия Тодорова за президент и вицепрезидент на републиката - съгласно писмо изх. № 37-0301/09.09.2011 г. на БНБ; ИК за издигане на Николай Василев и Владимир Савов за президент и вицепрезидент на републиката - съгласно писмо изх. № 37-0311/17.09.2011 г. на БНБ.
ПП „Движение „Гергьовден", ПП „Съюз на свободните демократи", ПП „Български демократичен съюз „Радикали" и ПП „Съюз на демократичните сили" участват в състава на коалиция от партии „Съюз на десните сили - СДС, „Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ", регистрирала кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката.
Централната избирателна комисия констатира, че в произведените на 23 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите са получили следните партии, коалиции от партии и инициативни комитети:
- ИК за издигане на Меглена Кунева и Любомир Христов за президент и вицепрезидент на републиката - 470 808 гласа, или 13,995 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „ГЕРБ"- 1 349 380 гласа, или 40,111 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Национално движение „Единство" - 41 837 гласа, или 1,244 % от действителните гласове на национално ниво;
- КП „Съюз на десните сили - СДС, „Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ" - 65 761 гласа, или 1,955 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Национален фронт за спасение на България" - 84 205 гласа, или 2,503 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Българска социалистическа партия" - 974 300 гласа, или 28,962 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Атака" - 122 466 гласа, или 3,640 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Ред, законност и справедливост" - 61 797 гласа, или 1,837 % от действителните гласове на национално ниво;
- ИК за издигане на Светослав Витков и Венцислав Мицов за президент и вицепрезидент на републиката - 54 125 гласа, или 1,609 % от действителните гласове на национално ниво.
Централната избирателна комисия констатира, че в произведените на 23 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите са получили следните партии и инициативни комитети:
- ПП „Единна народна партия" - 30 665 гласа, или 0,912 % от действителните гласове на национално ниво;
- ИК за издигане на Алексей Петров и Николай Георгиев за президент и вицепрезидент на републиката - 31 613 гласа, или 0,940 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Български земеделски народен съюз" - 9827 гласа, или 0,292 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Партия за хората от народа" - 8081 гласа, или 0,240 % от действителните гласове на национално ниво;
- ИК за издигане на Димитър Куцаров и Камелия Тодорова за президент и вицепрезидент на републиката - 6989 гласа, или 0,208 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „ВМРО - Българско национално движение" - 33 236 гласа, или 0,988 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Българска демократична общност" - 6340 гласа, или 0,188 % от действителните гласове на национално ниво;
- ИК за издигане на Николай Василев и Владимир Савов за президент и вицепрезидент на републиката - 5633 гласа, или 0,167 % от действителните гласове на национално ниво;
- ИК за издигане на Венцислав Йосифов и Емилиян Димитров за президент и вицепрезидент на републиката - 7021 гласа, или 0,209 % от действителните гласове на национално ниво.
Съгласно чл. 79, ал. 2 от ИК с решение на ЦИК на партиите и инициативните комитети, както и партиите, участващи в състава на коалиции от партии, получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво се възстановява безлихвеният депозит, внесен по сметка в Българска народна банка.
Предвид изложеното и на основание на чл. 79, ал. 2, т. 1 и т. 2, буква „б" и чл. 80, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит, внесен за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката от партиите и инициативните комитети по сметка в Българска народна банка, на получилите не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и 30 октомври 2011 г. партии, инициативни комитети и партии, участващи в състава на коалиция от партии, както следва:

 

 

Политическа партия или

Инициативен комитет

Брой действителни гласове

Дял

(в %)

1

2

3

Инициативен комитет за издигане на Меглена Щилиянова Кунева и Любомир Христов Христов

   470 808

13,995

ПП „ГЕРБ" - 23.10.2011 г.

1 349 380

40,111

ПП „Национално движение „Единство"

     41 837

  1,244

КП „Съюз на десните сили - СДС, „Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ":

- ПП „Съюз на демократичните сили";

- ПП „Обединени земеделци";

- ПП „Движение „Гергьовден";

- ПП „Съюз на свободните демократи";

- ПП „Български демократичен съюз „Радикали"

65 761

  1,955

ПП „Национален фронт за спасение на България"

     84 205

  2,503

ПП „Българска социалистическа партия" -

23.10.2011 г

   974 300

28,962

ПП „АТАКА"

   122 466

  3,640

ПП „Ред, законност и справедливост"

     61 797

  1,837

Инициативен комитет за издигане на Светослав Емилов Витков и Венцислав Емилов Мицов

     54 125

  1,609

2. УКАЗВА на Българска народна банка - Централно управление - София, да възстанови безлихвените депозити на партиите по т. 1.
3. УКАЗВА на Българска народна банка - Централно управление - София, невъзстановените суми от депозити по чл. 79, ал. 2 от ИК да бъдат преведени по сметка на Центъра „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването, представляващи внесените депозити от следните партии и инициативни комитети:
- ПП „Единна народна партия";
- ИК за издигане на Алексей Петров и Николай Георгиев за президент и вицепрезидент на републиката;
- ПП „Български земеделски народен съюз";
- ПП „Партия за хората от народа";
- ИК за издигане на Димитър Куцаров и Камелия Тодорова за президент и вицепрезидент на републиката;
- ПП „ВМРО - Българско национално движение";
- ПП „Българска демократична общност";
- ИК за издигане на Николай Василев и Владимир Савов за президент и вицепрезидент на републиката;
- ИК за издигане на Венцислав Йосифов и Емилиян Димитров за президент и вицепрезидент на републиката.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 03.11.2011 в 19:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол