Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1461-НС
София, 25.02.2015

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-14-5 от 24.02.2015 г. на Централната избирателна комисия от областния управител на област с административен център Варна за разрешаване на достъп до запечатаните помещения, намиращи се в областна администрация - Варна, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Искането за отваряне на помещенията е във връзка с процедура по предаване на Регионален държавен архив - Варна, на изборни книжа и материали от произведените на 12 май 2013 г. избори за народни представители.

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 18 и т.19 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г., Решение № 1393-НС от 6 януари 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., във връзка с процедура по предаването им на Регионален държавен архив - Варна.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи в присъствието на упълномощени с изрична заповед на областния управител представители на областната администрация.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 25.02.2015 в 19:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол