Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1463-ПВР/МИ
София, 03.11.2011

ОТНОСНО:  искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на избори на 23 октомври 2011 г. и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № 2658/01.11.2011 г. на ЦИК от временно изпълняващия длъжността кмет на община Брацигово, област Пазарджик. Иска се разрешение за пренасяне на изборните книжа и материали, приети от комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, в ново помещение, разположено в сградата, собственост на общинската администрация в Брацигово, с оглед осигуряване на по-голяма сигурност при съхраняването им, наличието на постоянни дежурни и видеонаблюдение.
Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва по решение на ЦИК в случаите, когато се налага същите да бъдат отворени.
С оглед на изложеното Централната избирателна комисия дава съгласие помещението, в което комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Брацигово е прибрала на съхранение изборните книжа и материали, да се отвори по реда на Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК и изборните книжа и материали от двата тура на изборите да се пренесат в новото помещение, находящо се в сградата на общинска администрация Брацигово, с цел по-добро съхранение. При пренасяне на изборните книжа и материали да се осигури охрана от органите на Министерство на вътрешните работи. За извършеното преместване на изборите книжа и материали да се състави протокол, който да бъде подписан от членовете на ОИК, под чието наблюдение се извършва пренасянето, и на определения със заповед на кмета на общината представител на общинската администрация.
Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА на ОИК - Брацигово, да бъде отворено запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, и изборните книжа и материали от двата тура на изборите да се пренесат в новото помещение, находящо се в сградата на общинска администрация Брацигово, с цел по-добро съхранение.
Отварянето на помещението и пренасянето на изборните книжа и материали да се осъществи в присъствието на поне трима членове на общинската избирателна комисия Брацигово, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината (временно изпълняващия длъжността кмет) служебно лице от общинската администрация.
Пренасянето на книжата и материалите да се извърши под охраната на органите на МВР. След пренасяне на изборните книжа и материали в новото помещение същото задължително да се запечата с хартиена лента и да се подпечата с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.
За отварянето на помещенията се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 03.11.2011 в 19:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол