Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1464-ПВР/МИ
София, 03.11.2011

ОТНОСНО:  Решение № 397-МИ от 29.09.2011 г. на ОИК – Елин Пелин с предложение за предсрочно прекратяване на пълномощията на члена на ОИК Валя Димитрова Разпопова

С писмо № М-567 от 10.10.2011 г. на ЦИК е пристигнала преписка от ОИК - Елин Пелин, с която изпращат по компетентност решение № 397-МИ от 29.09.2011 г. на ОИК - Елин Пелин, с предложение за предсрочно прекратяване на пълномощията на члена на ОИК Валя Димитрова Разпопова, поради това че същата по неуважителни причини не е участвала в пет поредни заседания на ОИК - Елин Пелин, проведени на 16, 17, 18, 20 и 21 септември 2011 г. Към преписката са приложени: решение № 397-МИ от 29.09.2011 г. на ОИК - Елин Пелин; протокол № 1 от 19.08.2011 г.; протоколи № 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16 и 17; писмо с вх. № 220 от 29.09.2011 г. на ОИК - Елин Пелин, с приложения.
Председателят на ОИК - Елин Пелин, базирайки се на протоколи от № 9 до № 15, е констатирал, че в периода от 16.09.2011 г. до 21.09.2011 г. членът на ОИК - Елин Пелин, Валя Димитрова Разпопова е отсъствала от общо пет заседания на ОИК - Елин Пелин, проведени през горния период, като не е уведомила комисията или председателя за причините за отсъствието си. На заседание, проведено на 27.09.2011 г., председателят е отправил официално искане към присъстващата Валя Димитрова Разпопова да посочи уважителни причини за неучастието си в петте поредни заседания на комисията, посочени по-горе.
С писмо до председателя на комисията на ОИК - Елин Пелин, заведено с вх. № 220 от 29.09.2011 г., Валя Димитрова Разпопова е уведомила, че в периода от 18.09.2011 г. до 28.09.2011 г. не е била в състояние да присъства в ОИК поради заболяване. Към писмото са приложени: копие от амбулаторен лист № 005061 от 28.09.2011 г. за извършен личен амбулаторен преглед, рецептурна бланка за изписани лекарства и експертно решение № 0337-032 от 27.02.2009 г. на ТЕЛК за белодробни заболявания. От представения амбулаторен лист е видно, че същият е издаден след проведен преглед на 28.09.2011 г. От съдържанието му се установява още, че при вторичния преглед за консултация от 28.09.2011 г. лекуващият лекар е описал анамнезата от състоянието на Разпопова с давност до 10 дни по-рано. В полето „Терапия" на амбулаторния лист е отразено, че лицето е временно нетрудоспособно със задна дата, т.е. от 18.09.2011 г.
Като доказателство за начина на уведомяване на заседанията на ОИК е приложен протокол № 1 от 19.08.2011 г., на което заседание комисията е взела решение, че заседанията ще се провеждат всеки ден от 13,00 ч. Валя Разпопова е присъствала на въпросното заседание и е гласувала за часа на провеждане на заседанията на ОИК, поради което следва да се счита за уведомена за началния час на провеждане на заседанията на ОИК.
Предвид изложеното и от представените по преписката документи се установява, че Валя Димитрова Разпопова не е представила надлежен документ - болничен лист, който доказва временната й неработоспособност и действително е отсъствала от пет поредни заседания, проведени на 16, 17, 18, 20, 21 септември, както и на 29 септември 2011 г., когато е разглеждан въпросът и е взето решение № 397-МИ, с което ОИК - Елин Пелин, е предложила на ЦИК да прекрати предсрочно пълномощията й. Налице са предпоставките за предсрочно прекратяване пълномощията на Валя Димитрова Разпопова като член на ОИК - Елин Пелин, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО пълномощията на Валя Димитрова Разпопова като член на ОИК - Елин Пелин.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 03.11.2011 в 19:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол