Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1466-ПВР/МИ
София, 03.11.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, назначена с Решение № 185-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-786/26.10.2011 г. от Павлин Кирилов Сандов - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Вълчедръм, област Монтана. Предлага се на мястото на секретаря на комисията Анастасия Владимирова Главшина да бъде назначен Добри Койчев Койтаров. Към предложението са приложени: молба от Анастасия Владимирова Главшина за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Добри Койчев Койтаров.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, Анастасия Владимирова Главшина, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, Добри Койчев Койтаров, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 03.11.2011 в 19:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол