Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 147-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сливница, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Сливница, Софийска област, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-81 от 09.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Сливница.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сливница, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Арсен Райков Любенов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мария Венелинова Богданова

 

СЕКРЕТАР:

Лора Ангелова Ангелова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Емилия Костадинова Георгиева

 

 

Георги Ангелов Йорданов

 

 

Александър Славчов Симов

 

 

Кристина Димитрова Иванова

 

 

Любомира Валериева Радоева

 

 

Мария Цветолюбова Василева

 

 

Мартин Петров Димитров

 

 

Димитър Свиленов Илиев

 

 

Васил Петров Миланов

 

 

Ива Петрова Иванова

 

 

Росица Иванова Никифорова

 

 

Албена Василева Василева

 

 

Благинка Крумова Найденова

 

 

Живка Богданова Васева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 10.08.2011 в 21:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол