Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 147-ПВР/МИ
София, 11.04.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-18/10.04.2014 г. от Александър Стойчев Стойков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Ямбол, област Ямбол. Предлага се на мястото на Юлия Карчева Варадинова-Димитрова - член на ОИК, да бъде назначена Златинка Георгиева Джукелова. Към предложението са приложени: препис-извлечение от смъртен акт от 19.03.2014 г. от община Бургас; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Златинка Георгиева Джукелова.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връззка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ямбол, област Ямбол, Златинка Георгиева Джукелова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 11.04.2014 в 20:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол