Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1488-ПВР
София, 10.11.2011

ОТНОСНО:  поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1461-ПВР от 3 ноември 2011 г. на ЦИК

След извършена служебна проверка във връзка с писмо вх. № 2809 от 08.11.2011 г. от ПП „Демократическа партия" и писмо изх. № 37-0388 от 08.11.2011 г. на БНБ Централната избирателна комисия констатира, че в диспозитива на Решение № 1461-ПВР от 3 ноември 2011 г. на ЦИК на ред 4 от таблицата по т. 1, в който са описани политическите партии, участващи в коалиция от партии „Съюз на десните сили - СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ", са пропуснати ПП „Демократическа партия" и ПП „Български демократически форум".
Двете политически партии са внесли изискуемия по чл. 78 във връзка с чл. 79, ал. 1 от ИК депозит, което се удостоверява от писма с изх. № 37-0248 от 04.08.2011 г. и № 37-0272 от 19.08.2011 г. на БНБ, и са участвали в състава на коалиция от партии, получила над 1 на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 октомври 2011 г. Тези обстоятелства са констатирани в мотивите на решението на Централната избирателна комисия, но не са отразени в диспозитива на решението.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 79, ал. 2, т. 1 и т. 2, буква „б" и чл. 80, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1461-ПВР от 3 ноември 2011 г. на ЦИК, като диспозитива на решението на ред 4, колона първа от таблицата по т. 1 да се чете:
„КП „Съюз на десните сили - СДС, „Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ":
- ПП „Съюз на демократичните сили";
- ПП „Обединени земеделци";
- ПП „Движение „Гергьовден";
- ПП „Съюз на свободните демократи";
- ПП „Български демократичен съюз „Радикали"
- ПП „Демократическа партия";
- ПП „Български демократически форум"."


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 10.11.2011 в 18:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол