Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1489-ПВР/МИ
София, 11.11.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Симитли, област Благоевград, назначена с Решение № 310-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-805/07.11.2011 г. от Георги Методиев Докузов - упълномощен представител на „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", за промени в ОИК - Симитли, област Благоевград. Предлага се на мястото на члена на комисията Борислава Кирилова Николова да бъде назначен Венцислав Сашов Щърбев. Към предложението са приложени: заявление от Борислава Кирилова Николова за освобождаването й като член на ОИК, удостоверение № 12 от 01.09.2011 г. по чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с §5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Венцислав Сашов Щърбев.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Симитли, област Благоевград, Борислава Кирилова Николова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Симитли, област Благоевград, Венцислав Сашов Щърбев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.11.2011 в 15:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол