Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1494-ПВР/МИ
София, 15.11.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, назначена с Решение № 381-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-811/15.11.2011 г. от Илия Николов Вулянов - представител на ПП „ГЕРБ" за община Лесичово, област Пазарджик, в което се прави предложение за назначаване на Татяна Красимирова Керемидова, като член на ОИК - Лесичово, на мястото на подалата заявление за освобождаване, като член на ОИК - Лесичово, Веселина Господинова Милкова, поради назначаването й, като заместник-кмет на община Лесичово, област Пазарджик. Към предложението са приложени: заявление от Веселина Господинова Милкова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта; копие от диплома за завършено висше образование на Татяна Красимирова Керемидова; копие от трудов договор № 29/07.11.2011 г. от община Лесичово; пълномощни - 2 броя.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Веселина Господинова Милкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Татяна Красимирова Керемидова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 15.11.2011 в 17:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол