Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1498-ПВР/МИ
София, 18.11.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Берковица, област Монтана, назначена с Решение № 136-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-810/15.11.2011 г. от Петър Илиев Якимов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Берковица, област Монтана. Предлага се на мястото на председателя на комисията Гергана Петрова Антонова-Ценова да бъде преназначен Пламен Дончев Първанов, досегашен член, а Пламена Георгиева Чубурова да бъде назначена за член. Към предложението са приложени: заявление от Гергана Петрова Антонова-Ценова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Пламена Георгиева Чубурова; пълномощно на името на Петър Илиев Якимов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Берковица, област Монтана, Гергана Петрова Антонова-Ценова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Берковица, област Монтана, Пламен Дончев Първанов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 4 от 01.09.2011 г..
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Берковица, област Монтана, Пламена Георгиева Чубурова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.11.2011 в 15:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол