Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1499-ПВР/МИ
София, 18.11.2011

ОТНОСНО:  определение на Административен съд София-област, 8 състав, от 17.11.2011 г. по адм. д. № 966/2011 г.

Постъпил е протокол с вх. № 2945/18.11.2011 г. на ЦИК от Административен съд София-област - 8 състав, от 17.11.2011 г. по адм. д. № 966/2011 г., съдържащ определение с което се задължава ЦИК да позволи достъп на нарочната комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК до помещението в общинската администрация в община Етрополе, в което се съхраняват бюлетините за кмет на с. Лопян, община Етрополе, Софийска област от 30.10.2011 г., с цел представянето им за проверка на отчитането на действителността/недействителността им в съдебно заседание насрочено за 21.11.2011 г. от 10,00 ч.
Съгласно т. 13 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и помещението, в което същите се съхраняват след приключване на мандата на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК на първи/втори тур на изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г., се осъществява в присъствието на поне 3 члена на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии или коалиции от партии или партии имащи представители в Европейския парламент и определени с решение на ОИК, и във всички случаи в присъствието на определено със заповед на кмета на общината служебно лице от общинската администрация.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от ИК и т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори на 30 октомври 2011 г. на ОИК - Етрополе, Софийска област за изваждане на бюлетините, с които е гласувано за кмет на с. Лопян, община Етрополе, Софийска област на 30.10.2011 г., с оглед предоставянето им в съдебно заседание на 21.11.2011 г. по адм. д. № 966 на Административен съд - София-област.
Достъпът следва да се осъществи в присъствието на поне трима членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината (временно изпълняващия длъжността кмет) служебно лице от общинската администрация. След отваряне на помещението то задължително се заключва отново, запечатва се с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от членове на общинската избирателна комисия.
За отварянето на помещението следва да се състави протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.11.2011 в 15:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол