Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 150-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Павликени, област Велико Търново, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-80 от 09.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Павликени.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Лидия Монова Драганова-

Чингарска

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иван Георгиев Сърбов

 

СЕКРЕТАР:

Катя Николова Симеонова-

Сакакушева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Велислава Иванова Тихинова

 

 

Румяна Маринова Георгиева

 

 

Елена Данаилова Петкова

 

 

Александър Мончев Алексиев

 

 

Мария Ангелова Ганчева

 

 

Валентин Методиев Бойчев

 

 

София Антонова Даскалова

 

 

Антон Атанасов Антонов

 

 

Здравка Александрова Маринова

 

 

Маринета Николова Петкова

 

 

Веска Георгиева Тодорова

 

 

Димо Атанасов Борисов

 

 

Десислава Цанева Тодорова-

Божанова

 

 

Пламен Минков Кирилов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.08.2011 в 21:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол