Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1500-ПВР/МИ
София, 21.11.2011

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори на 23 октомври 2011 г. и 30 октомври 2011 г.

Постъпили са писма с вх. № 2930/17.11.2011 г. и вх. № 2960 от 21.11.2011 г. на ЦИК от ОИК - Столична община, с искане да бъде разрешено разпечатването на 18 помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведения втори тур на изборите на 30 октомври 2011 г., за да се предадат на съхранение печатите на СИК, които към настоящия момент се съхраняват от общинската администрация, както следва: район „Подуяне", район „Илинден", район „Искър", район „Младост", район „Кремиковци", район „Лозенец", район „Изгрев", район „Оборище", район „Възраждане", район „Панчарево", район „Нови Искър", район „Люлин", район „Овча купел", район „Витоша", район „Надежда" и район „Триадица". Отварянето на помещенията се налага и от необходимостта да бъдат издирени липсващи избирателни списъци в район „Средец", район „Красна поляна", район „Надежда", район „Лозенец" и район „Младост" с оглед предаването им на ТЗ „ГРАО" - София-град.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и помещението, в което същите се съхраняват, се извършва по решение на ЦИК в случаите, когато се налага същото да бъде отворено.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаните помещения, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведения втори тур на изборите на 30 октомври 2011 г. на ОИК - Столична община, както следва: район „Подуяне", район „Илинден", район „Искър", район „Младост", район „Кремиковци", район „Лозенец", район „Изгрев", район „Оборище", район „Възраждане", район „Панчарево", район „Нови Искър", район „Люлин", район „Овча купел", район „Витоша", район „Надежда", район „Триадица", район „Средец" и район „Красна поляна".

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на съответната общинска избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на съответната община (временно изпълняващия длъжността кмет) служебно лице от общинската администрация. След отваряне на помещенията същите задължително да се запечатват с хартиена лента и се подпечатат с восъчния печат на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК от членове на общинската избирателна комисия.

За отварянето на помещенията да се състави протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.11.2011 в 19:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол