Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1502-ПВР/МИ
София, 21.11.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Бяла, област Русе, назначена с Решение № 366-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-813/21.11.2011 г. от Николай Стефанов - упълномощен представител на „Коалиция за България" в община Бяла, област Русе, за промени в ОИК - Бяла, област Русе, като на мястото на Любомир Тодоров Спирдонов, член на общинската избирателна комисия да бъде назначена Нина Йорданова Кюркчиева. Към предложението са приложени: заявление от Любомир Тодоров Спирдонов да бъде освободен като член на комисията; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за висше образование на Нина Йорданова Кюркчиева; заверено копие от пълномощно на Николай Косев Стефанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Бяла, област Русе, Любомир Тодоров Спирдонов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 11 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Бяла, област Русе, Нина Йорданова Кюркчиева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.11.2011 в 19:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол