Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1506-ПВР/МИ
София, 25.11.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Родопи, област Пловдив, назначена с Решение № 316-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-815/23.11.2011 г. от Пламен Димитров Спасов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за промени в ОИК - Родопи, област Пловдив. Предлага се на мястото на председателя на ОИК Таня Атанасова Бочукова да бъде назначен Димитър Костадинов Царев. Към предложението са приложени: заявление от Таня Атанасова Бочукова за освобождаването й като председател на ОИК, копие от трудов договор за назначаването на същата на длъжността заместник-кмет на община Родопи; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Димитър Костадинов Царев и пълномощно на името на Пламен Димитров Спасов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Родопи, област Пловдив, Таня Атанасова Бочукова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Родопи, област Пловдив, Димитър Костадинов Царев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.11.2011 в 18:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол