Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1507-ПВР/МИ
София, 28.11.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Вършец, област Монтана, назначена с Решение № 246-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-816/28.11.2011 г. от Олга Кирилова Яничкова - председател на ОбС на БСП - община Вършец, и упълномощен представител на Коалиция за България за община Вършец за промени в ОИК - Вършец, област Монтана. Предлага се на мястото на Латинка Салтирова Симова - зам.-председател на ОИК - Вършец, да бъде преназначена Гергана Димитрова Ерменкова - досегашен член на комисията, а на нейно място да бъде назначен Любен Димитров Ставров. Към предложението са приложени: заявление от Латинка Салтирова Симова за освобождаването й като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Любен Димитров Ставров; пълномощно на Олга Кирилова Яничкова и заверено копие от решението за образуване на Коалиция за България.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Вършец, област Монтана, Латинка Салтирова Симова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Вършец, област Монтана, Гергана Димитрова Ерменкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Вършец, област Монтана, Любен Димитров Ставров, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.11.2011 в 20:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол