Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 152-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Провадия, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Провадия, област Варна, от 03.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-13 от 04.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Провадия.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Провадия, област Варна, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимир Иванов Папанчев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Хюлия Ахмедова Мустафова

 

СЕКРЕТАР:

Валентина Костадинова Кирова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Стефка Стоянова Пейчева

 

 

Таня Георгиева Неделчева

 

 

Женя Тодорова Милкова

 

 

Лидия Николаева Димитрова

 

 

Николай Димитров Петров

 

 

Керанка Георгиева Габровска

 

 

Дарина Георгиева Златева

 

 

Гергана Петрова Николова

 

 

Галина Георгиева Стоянова

 

 

Тодорка Николова Иванова

 

 

Айсел Найдин Тасин

 

 

Нели Илиева Николова

 

 

Виолета Асенова Мишкова

 

 

Христина Станкова Андонова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.08.2011 в 21:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол