Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 154-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Аксаково, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Аксаково, област Варна, от 05.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-37 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Аксаково.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлиян Гюров Гюров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валентина Йорданова Стоева

 

СЕКРЕТАР:

Ирина Иванова Добрева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Десислава Цвяткова Стоянова

 

 

Веси Иванова Стоянова

 

 

Нина Атанасова Димитрова

 

 

Гошо Венчев Якимов

 

 

Христина Любомирова Манолова

 

 

Валя Маринова Димитрова

 

 

Таня Савова Стефанова

 

 

Димитър Янков Димитров

 

 

Даниела Димитрова Гецева

 

 

Орхан Хюсейн Хасан

 

 

Силвия Александрова Михайлова

 

 

Живка Иванова Иванова

 

 

Вярка Андонова Жекова

 

 

Нели Стоянова Куклева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.08.2011 в 21:19 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол