Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 155-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ветрино, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Ветрино, област Варна, от 03.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-21 от 05.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Ветрино.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ветрино, област Варна, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пенка Жекова Йорданова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Янка Илиева Радева

 

СЕКРЕТАР:

Назлъ Мустафа Шериф

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пенка Димитрова Спасова

 

 

Севдалина Кирилова Бъчварова-

Пенчева

 

 

Владимир Станчев Христов

 

 

Пламена Кръстева Василева

 

 

Силвия Лечева Петрова

 

 

Желка Калчева Желязкова

 

 

Ямен Ърфан Дубаз

 

 

Азиме Исмаил Ебазерова

 

 

Пенка Грудева Велкова

 

 

Ваня Ивелинова Пенчева

 

 

Мария Андонова Андонова

 

 

Радка Атанасова Цачева

 

 

Найден Маринов Пенков

 

 

Донка Иванова Казакова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.08.2011 в 21:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол