Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 156-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Първомай, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Първомай, област Пловдив, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-10 от 03.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Първомай.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Първомай, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ваня Ангелова Георгиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петрана Иванова Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Йорданка Христова Павлова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Петя Ангелова Павлова

 

 

Димитър Недков Недев

 

 

Никола Петков Николов

 

 

Георги Христев Кирев

 

 

Димитър Петров Янчолов

 

 

Станка Петрова Хубенова

 

 

Надя Георгиева Димитрова

 

 

Димка Стойчева Никова

 

 

Кръстю Минев Кръстев

 

 

Али Сабахтин Али

 

 

Гюлдание Дурмуш Мюмюн

 

 

Ридван Аптулов Джаберов

 

 

Елисавета Кирилова Николова

 

 

Янко Георгиев Гочев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.08.2011 в 21:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол