Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1569-ПВР/МИ
София, 12.01.2012

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК в община Никола Козлево, област Шумен, назначена с Решение № 385-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-834/05.01.2012 г. от Катилиян Костадинов Костадинов, преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаване на Невена Ванева Величкова за председател на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, на мястото на освободената с Решение № 1557-ПВР/МИ от 23 декември 2011 г. на ЦИК председател на ОИК Нели Георгиева Борисова. Към предложението са представени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование и копие от лична карта.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Никола Козлево, област Шумен, Невена Ванева Величкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.01.2012 в 20:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол