Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 157-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Долни чифлик, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Долни чифлик, област Варна, от 28.07.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-4 от 02.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 25.07.2011 г. и 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Долни чифлик.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Долни чифлик, област Варна, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефан Ангелов Кулев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Крумова Енева

 

СЕКРЕТАР:

Алисе Османова Хасанова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Гергана Стаменова Стаменова

 

 

Боряна Георгиева Стаменова

 

 

Кремена Йорданова Михова

 

 

Пламен Събев Събев

 

 

Момчил Илинов Топалов

 

 

Йордан Георгиев Цонев

 

 

Валентин Дяков Димов

 

 

Галина Михайлова Ангелова

 

 

Диан Георгиев Василев

 

 

Мирка Василева Атанасова

 

 

Виолета Паскова Зафирова

 

 

Славчо Янев Славов

 

 

Вълко Дончев Вълков

 

 

Лиляна Василева Маринова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.08.2011 в 21:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол