Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1570-ПВР/МИ
София, 12.01.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Попово, област Търговище, назначена с Решение № 355-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-836/10.01.2012 г. от Елка Георгиева Василева - упълномощен представител на ПП „АТАКА", за промени в ОИК - Попово, област Търговище. Предлага се на мястото на члена на комисията Димитър Стефанов Димитров да бъде назначена Елка Георгиева Василева. Към предложението са приложени: молба от Димитър Стефанов Димитров за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от свидетелство за завършено висше образование на Елка Георгиева Василева; пълномощно на името на Елка Георгиева Василева с пълномощие да предлага собствената си кандидатура за член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Попово, област Търговище, Димитър Стефанов Димитров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Попово, област Търговище, Елка Георгиева Василева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.01.2012 в 17:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол