Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1572-МИ
София, 12.01.2012

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 861-ПВР/МИ от 20 септември 2011 г. на ЦИК за назначаване на комисии по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс, които да приемат от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали при произвеждане на нови и частични избори

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 34, чл. 35 и чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

За назначаване на  комисии по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс, които да приемат от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали при произвеждане на нови и частични избори  за общински съветници и кметове се прилага Решение № 861-ПВР/МИ от 20 септември 2011 г. на ЦИК със следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 в края на второто изречение се добавя: „изменено и допълнено с Решение № 1554-МИ от 23.12.2011 г. на ЦИК".

2. В т. 7, буква „б" датата „21 юни 2011" се заменя с „датата на обнародване на указа на президента за насрочване на съответния вид избор".

3. В т. 9, първо изречение думите „до 5 октомври 2011 г. включително" се заменят с „не по-късно от 30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор.

4. В т. 9, буква „г" датата „21 юни 2011 г." се заменя с „датата на обнародване на указа на президента за насрочване на съответния вид избор".

5. В т. 11 думите „не по-късно от 5 октомври 2011 г. включително" се заменят с „не по-късно от 30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор.

6. В т. 12 думите „до 5 октомври 2011 г. включително" се заменят с „до 30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор.

7. В т. 14 думите „до 12 октомври 2011 г. включително" се заменят с „не по-късно от 25 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор.

8. В Раздел ІІІ „Мандат" думите „изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, насрочени за 23 октомври 2011 г." се заменят със „съответния нов или частичен избор".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.01.2012 в 17:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол