Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1579-ПВР/МИ
София, 23.01.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Ценово, област Русе, назначена с Решение № 320-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-839/23.01.2012 г. от Галина Цветанова Георгиева - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Ценово, област Русе, като на мястото на Владислав Георгиев Косаков - член на ОИК, да бъде назначен Тихомир Бориславов Попов. Към предложението са приложени: заявление от Владислав Георгиев Косаков за освобождаването му като член на ОИК - Ценово; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Тихомир Бориславов Попов; пълномощни - 2 бр.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ценово, област Русе, Владислав Георгиев Косаков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ценово, област Русе, Тихомир Бориславов Попов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.01.2012 в 17:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол