Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1580-ПВР/МИ
София, 23.01.2012

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК в община Кресна, област Благоевград, назначена с Решение № 262-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-833/27.12.2011 г. от Георги Георгиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаване на Диана Любенова Веселска и Кристина Бориславова Христова за членове на ОИК - Кресна, област Благоевград, на мястото на преназначените с Решение № 1536-ПВР/МИ от 15 декември 2011 г. на ЦИК членове на ОИК - Кресна, Снежанка Григорова Стоева за председател и Евелина Дичова Иванова за заместник-председател. Към предложението са представени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти и копия от дипломи за завършено висше образование на Диана Любенова Веселска и Кристина Бориславова Христова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Диана Любенова Веселска, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Кристина Бориславова Христова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.01.2012 в 17:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол