Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1586-МИ/НР
София, 29.08.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Банско, област Благоевград, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-142 от 27.08.2015 г. от кмета на община Банско, област Благоевград, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Банско.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции, с изключение на ПП „Атака". Писмената покана за участие в консултациите е изпратена до ПП „Атака" с писмо с обратна разписка на адреса за кореспонденция, посочен в регистъра на Централната избирателна комисия. Поканата е качена и на интернет страницата на община Банско. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Банско.

Отреденото за ПП „Атака" място единодушно е решено от всички участващи в консултацията да бъде предоставено на ПП „ГЕРБ". Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Банско, област Благоевград, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Спасова Валеюва
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Георгиева Маврикова
СЕКРЕТАР: Маргарита Димитрова Кехайова
ЧЛЕНОВЕ: Лилия Пламенова Денева
  Мария Георгиева Малчова
  София Томова Добринкова-Пантева
  Петър Славчов Сакарев
  Наташа Великова Колчагова
  Веселинка Андреева Дурчова
  Георги Асенов Захов
  Людмил Йорданов Везюв

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.08.2015 в 22:11 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол