Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 159-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Угърчин, област Ловеч, от 03.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-74 от 09.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 26.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Угърчин.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Полина Василева Съботинова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Михайло Шишманов Габов

 

СЕКРЕТАР:

Маргарита Ичева Бочевска

 

ЧЛЕНОВЕ:

Цветомила Добромирова Братанова-

Павлова

 

 

Ивайло Павлинов Райновски

 

 

Димка Цветкова Вълкова-Бояджиева

 

 

Виктория Димитрова Гергова

 

 

Славка Стойчева Бешкова

 

 

Иво Младенов Славщенски

 

 

Марийка Велева Патаринска

 

 

Радион Стоянов Пелтешки

 

 

Владимир Илиев Миленов

 

 

Винка Илиева Лисичкова

 

 

Гина Христова Кочева

 

 

Добромир Пейчев Пейчевски

 

 

Пенка Недялкова Карабова

 

 

Младен Минков Близнаков

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.08.2011 в 21:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол