Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1638-МИ/НР
София, 31.08.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Долна Баня, Софийска област за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-207 от 28.08.2015 г. от кмета на община Долна баня, Софийска област, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Долна баня.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл.80, чл. 81 във връзка с и чл. 66 от ИК, и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл.76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Долна баня. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1,т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл.7, ал.1, изр.3 ЗПУГДВМС, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Долна баня, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Явор Йорданов Саздов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Светлана Кирилова Ласкова
СЕКРЕТАР: Георги Владимиров Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Евгения Димитрова Свиленова
Ангел Боянов Христов
Светла Мирчова Стоименова
Григор Борисов Пандов
Костадин Трифон Костадинов
Димитър Иванов Ташов
Христо Стефанов Бояджиев
Маргарита Миткова Мицева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.09.2015 в 07:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол