Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 164-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Медковец, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Медковец, област Монтана, от 04.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-36 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Медковец.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Медковец, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Василка Борисова Нинкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Божинов Ценков 

 

СЕКРЕТАР:

Румяна Иванова Динчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Милена Григорова Табакова

 

 

Олга Пенчова Ковачева

 

 

Спаска Илиева Захариева

 

 

Валя Илиева Кирилова

 

 

Виолета Цветанова Лазарова

 

 

Илиян Сашов Първанов

 

 

Юлия Ценова Горанова

 

 

Петко Генадиев Георгиев

 

 

Нели Първанова Табакова

 

 

Николинка Борисова Маринова

 

 

Ема Борисова Кирилова

 

 

Соня Дамянова Ангелова

 

 

Донна Димитрова Александрова

 

 

Виолета Йорданова Ерменкова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 10.08.2011 в 21:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол