Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1647-МИ/НР
София, 31.08.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Драгоман, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-304 от 29.08.2015 г. от кмета на община Драгоман, Софийска област, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Драгоман.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. От коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) са се явили две лица с пълномощно за преупълномощаване, издадено от едно и също лице - Емил Атанасов, упълномощен от представляващия партия „АБВ", да я представлява в консултациите при кметовете на общини във връзка с формиране съставите на ОИК. Било е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на разпределението на местата, включително в ръководството на Общинската избирателна комисия в община Драгоман. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения. От името на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) са направени предложения за две лица за полагащото се едно място в ОИК и за две резерви, направени от всеки от явилите се на консултациите двама представляващи. В своето предложение кметът на община Драгоман е възприел предложението, подкрепено от областното ръководство на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане), което е прикрепено към пълномощното на участвалото в преговорите лице.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Драгоман, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Цветанов Миланов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Надежда Иванова Велинова
СЕКРЕТАР: Павлина Димитрова Влашева
ЧЛЕНОВЕ: Паулина Кирилова Иванова
Бистра Георгиева Грозданова
Милка Петрова Василева
Георги Николов Наумов
Валери Богомилов Петров
Марияна Лозанова Заркова
Надя Илиева Рангелова
Галина Крумова Петрова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.09.2015 в 21:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол