Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1648-НР
София, 01.09.2015

ОТНОСНО: единната номерация на удостоверенията за гласуване в определено място на националния референдум на 25 октомври 2015 г. и начина на тяхната защита

На основание чл. 57, ал. 1, т. 37 във връзка с чл. 34, чл. 35, § 5, т. 1 от ДР на Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 

1. Удостоверенията за гласуване в определено място (Приложение № 20-НР от книжата за националния референдум) имат единна номерация за територията на цялата страна, която номерация съдържа следните елементи:

а) единния номер на секцията съгласно т. 1 на Решение № 1530-МИ/НР от 20 август 2015 г. на ЦИК и

б) пореден номер в регистъра за издаване на удостоверения за гласуване в определено място на съответната общинска администрация.

2. Удостоверенията за гласуване в определено място се отпечатват на цветна хартия и с цветно мастило.

3. Върху удостоверенията се отпечатва уникален фабричен номер и микротекст.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.09.2015 в 15:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол